Leiekjøringspriser

for traktor og redskap

Her er vår komplette liste med priser på leiekjøring og soloutleie for gårdsdrift, snøbrøyting og anlegg/transport. Priser er oppdatert per april 2022.

Traktor

Jordarbeiding

Gjødsling, såing og kalking

Sprøyting

Strøfôr- og grasarbeid

Innhøsting

Vedlikehold skog og landskap

Snørydding

Anlegg, transport

Diverse

Soloutleie

Meld inn dine priser