Anlegg, transport

  Type kjøretøy   Enhet   Laveste   Høyeste
Traktorgraver kr per time 500 1500
Gravmaskin under 8 tonn kr per time 650 900
Gravemaskin 8 til 12 tonn kr per time 400 950
Gravemaskin 13 til 22 tonn kr per time 650 1000
Hjullaster kr per time 690 1250
Pigghammer kr per time 750 1250
Grøftespyling kr per time 150 1400
Bobcat kr per time 650 800
Kompaktlaster , midjestyrt 2,5-4 tonn kr per time 650 650
Kompaktlaster kr per time 650 650
Dumperhenger 6-18 tonn kr per time 450 930
Tilhenger med traktor kr per time 600 960
Lasting og lossing kr per time 500 1250
Kostemaskin kr per time 650 900
Planeringsskjæ kr per time 550 1200
Veiskrape (traktormontert) kr per time 600 1000

Siste fra Norsk Landbruk

Tilbake til forsiden