Diverse

  Type kjøretøy   Enhet   Laveste   Høyeste
Saueklipping kr per dyr 400 900
Klauvskjæring ku kr per ku 30 40
Oppmøte kr per time 1900 1900

Siste fra Norsk Landbruk

Tilbake til forsiden