Gjødsling, såing, planting og kalking

  Type kjøretøy   Enhet   Laveste   Høyeste
Kombisåmaskin kr per dekar 18 30
Kombisåmaskin kr per time 55 90
Grasfrøsåmaskin, ca. 6 m kr per dekar 60 95
Grasfrøsåmaskin kr per time 700 800
Ugrasharv kr per time 30 30
Direktesåing kr per time 650 1300
Direktesåing kr per dekar 700 1300
Potetsetting kr per time 725 850
Omrøring av husdyrgjødsel, første 2-3 timer kr 0 0
Omrøring kr per time 850 4000
Gjødselvogn, opp til 12 m³ kr per time 590 1450
Gjødselvogn, større enn 12 m³ kr per time 650 1200
Selvlessende gjødselvogn, 8-15 m³ kr per time 850 1500
- Tillegg for stripespreder, over 9m kr per time 200 200
Slangesprederutstyr, inkl. mann, 2 traktorer kr per time 900 1 322
Slangespreder, tilrigging/flytting kr per time 850 3000
- Tillegg for nedfeller kr per time 100 300
- Tillegg for nedfeller kr per dekar 100 210
Tørrgjødselkjøring, vogn 9-20 t kr per m3 680 1400
Kalkvogn 5-13 tonn kr per time 95 110
Kalkvogn 5-13 tonn kr per dekar 750 1200

Siste fra Norsk Landbruk

Tilbake til forsiden