Innhøsting korn, potet

  Type kjøretøy   Enhet   Laveste   Høyeste
Skurtresking kr per time 120 168
Skurtresking kr per dekar 550 1000
Korntransport kr per time 600 700
Korntransport øre per kilo 9 15
Potetopptaking kr per time 0 0

Siste fra Norsk Landbruk

Tilbake til forsiden