Jordarbeiding

  Type kjøretøy   Enhet   Laveste   Høyeste
Steinrive, ca. 4-6 m kr per time 380 1050
Steinplukker, små stein kr per time 450 1600
Steinplukker, stor stein kr per time 500 1600
Steinstrengslegging kr per time 650 1800
Teigplog kr per time 750 1200
Teigplog kr per dekar 600 700
Vendeplog 2-skjærs kr per time 0 0
Vendeplog 3-skjærs kr per time 650 700
Vendeplog 4-skjærs kr per time 700 850
Vendeplog 5-skjærs kr per time 700 1000
Vendeplog kr per dekar 800 1400
Vendeplog, Ecomat kr per dekar 75 150
Djupkultivator kr per time 0 0
Djupkultivator kr per dekar 800 1200
Dynadrive kr per time 50 50
Horisontal-/vertikalrotorharv, ca. 3 m kr per time 0 0
Horisontalrotorharv ca. 3 m såmaskin kr per time 500 950
Rotorharv kr per time 350 950
Rotorharv kr per dekar 700 1000
Skålharv 2-4 m gml. type som Kverneland kr per time 165 300
Skålharv ny type som Lemken Rubin kr per time 590 750
Såbedsharv 5-8 m kr per time 750 1050
Såbedsharv 5-8m kr per dekar 600 1200
Stubbharv kr per time 30 100
Stubbharv kr per dekar 800 1200
Trommel kr per time 0 0
Trommel kr per dekar 400 1000
Sloddetrommel/Crosskill kr per time 50 60
Sloddetrommel/Crosskill kr per dekar 620 1200
Slodd kr per time 30 90
Slodd kr per dekar 500 990

Siste fra Norsk Landbruk:

Tilbake til forsiden