Traktor

Traktor

Leiekjøringspriser, med traktor og fører eks. mva.
Type kjøretøy Enhet Laveste Høyeste
Traktor under 100 hk kr/t 500 900
Traktor mellom 100-150 hk kr/t 550 950
Traktor mellom 150-200 hk kr/t 750 1050
Traktor over 200 hk kr/t 800 1 200

Jordarbeiding

Leiekjøringspriser, med traktor og fører eks. mva.
Type kjøretøy Enhet Laveste Høyeste
Steinrive, ca. 4-6 m kr/t 750 1 250
Steinplukker, stor stein kr/t 1 000 1 800
Steinplukker, små stein kr/t 900 1 700
Steinstrenglegging kr/t 950 1 800
Djupkultivator kr/t 900 1 500
Vendeplog 3-skjærs kr/t 800 1 300
Vendeplog 4-skjærs kr/t 900 1 500
Vendeplog 5-skjærs kr/t 1 000 1 600
Vendeplog 6-skjærs kr/t 1 100 1 700
Dyna-drive kr/t 1 000 1 500
Horisontal-/vertikalrotorharv, ca. 3 m kr/t 900 1 500
Horisontalrotorharv, ca. 3 m såmaskin kr/t 900 1 500
Rotorharv kr/t 950 1 550
Skålharv gammel type, som Kverneland kr/t 800 1 300
Skålharv ny type, som Lemken Rubin/Väderstad/Carrier etc. kr/t 800 1 200
Såbedsharv 5-8 m kr/t 850 1 400
Såbedsharv 5-8 m kr/daa 50 80
Stubbharv gåsefot kr/t 1 000 1 400
Stubbharv gåsefot kr/daa 50 80
Trommel kr/t 650 1 200
Sloddetrommel/Crosskill kr/t 850 1 250
Sloddetrommel/Crosskill kr/daa 50 80
Slodd kr/t 875 1 250

Gjødsling, såing og planting

Leiekjøringspriser, med traktor og fører eks. mva.
Type kjøretøy Enhet Laveste Høyeste
Såing
Kombisåmaskin kr/t 900 1 600
Kombisåmaskin kr/daa 75 115
Grasfrøsåmaskin kr/t 600 1 400
Grasfrøsåmaskin kr/daa 45 95
Ugrasharv kr/t 800 1 200
Direktesåing kr/t 1 100 1 800
Direktesåing kr/daa 80 160
Potetsetting kr/t 1 000 1 500
Enkorn såmaskin (mais, gulrot etc.) kr/t 1 100 1 500
Gjødsling
Omrøring av husdyrgjødsel, første 2-3 timer - 1 600 4 500
Omrøring kr/t 650 1 500
Gjødselvogn opptil 12 m³ kr/t 850 1 300
Gjødselvogn større enn 12 m³ kr/t 1 100 1 600
Selvlessende gjødselvogn 8-15 m³ kr/t 900 1 600
Slangesprederutstyr, inkl. mann, to traktorer kr/t 2 200 3 500
Slangespreder, tilrigging/flytting mellom jorder kr/t 1 500 3 500
Slangespredning med fanespreder kr/t 813 1 750
Slangespredning med slangebom opp til 9 m kr/t 800 2 500
Slangespredning med slangebom over 9 m kr/t 1 000 3 000
Flytting av gjødsel kr/t 900 1 400
Kalking og tørrgjødsling (talle, høne- eller hestemøkk)
Kalkvogn 5-13 tonn kr/t 1 100 1 900
Tørrgjødselvogn kr/t 1 100 1 600
Sentrifugalspreder kr/t 700 1 300
Sentrifugalspreder kr/daa 25 35
Klargjøring av nitrogensensor (adm.: printe kart etc.) kr/t 500 850
Kjøretillegg for nitrogensensor kr/daa 5 15
Mekanisk ugrasbekjemping
Ugrasharv 6-9 m kr/t 850 1 300
Ugrasharv over 9 m kr/t 900 1 400
Hypping, potet kr/t 700 1 300
Risknusing, potet kr/t 750 1 300

Sprøyting

Leiekjøringspriser, med traktor og fører eks. mva.
Type kjøretøy Enhet Laveste Høyeste
Traktorsprøyting kr/t 600 1 300
Traktorsprøyting kr/daa 30 50
Tillegg for GPS-seksjonsavstenging kr/daa 0 15
Tillegg for GPS-seksjonsavstenging kr/t 0 100
Tillegg for adm. (plantevernjournal, GPS-kart etc.) - 500 800

Stråfôr- og grasarbeid

Leiekjøringspriser, med traktor og fører eks. mva.
Type kjøretøy Enhet Laveste Høyeste
Slåmaskin, 3 meter kr/t 850 1 300
Slåmaskin, 6 meter kr/t 1 050 2 000
Slåmaskin, 9 meter kr/t 1 100 2 300
Eksaktsnitter slep kr/t 1 100 1 600
Finsnitter selvgående kr/t 2 900 4 000
Lessevogn m/kutting kr/t 1 050 1 000
Hjullaster til pakking i plansilo kr/t 1 000 1 500
Samle- og sprederiver
Samlerive kr/t 800 1 200
Sprederive/venderive kr/t 800 1 200
Pressing - rundball og firkant
Firkantpresse, småballer kr/t 800 1 400
Firkantpresse, småballer kr/balle 7 11
Firkantpresse, stor, gras m/ innpakking kr/ball 210 270
Firkantpresse, stor, halm u/ innpakking kr/ball 125 190
Firkantball, pakking åtte lag plast kr/ball 150 165
Rundballepresse u/ kutting kr/t 950 1 700
Rundballepresse m/ kutting kr/t 1 050 1 900
Rundballepressing m/ pakker kr/t 1 300 2 300
Rundballepressing u/ plast kr/ball 100 180
Rundballepressing m/ seks lag plast kr/ball 180 250
- Tillegg per to lag plast kr/ball 20 40
- Tillegg ensilering kr/ball 15 35
Pakking av rundball kr/ball 90 150
Pakking av rundball – pølsepakker kr/ball 50 80
Pakking av rundball – pølsepakker kr/t 900 1 500
Sammenkjøring/stabling kr/ball 25 40
Sammenkjøring/stabling kr/t 700 1 000

Innhøsting korn

Leiekjøringspriser, med traktor og fører eks. mva.
Type kjøretøy Enhet Laveste Høyeste
Skurtresking kr/daa 150 210
Tillegg for legde kr/daa 20 30
Tillegg rengjøring problemugras (floghavre, hønsehirse) kr/t 700 1 000
Tillegg for flytting mellom skifter kr/t 900 1 750
Tillegg for venting på tilhenger/container kr/t 900 1 750
Utleie container med transport til kornmottak kr/gang 1 000 1 600
Korntransport øre/kg 12 18
Korntransport kr/t 900 1 450

Vedlikehold av kulturlandskap, skogsarbeid

Leiekjøringspriser, med traktor og fører eks. mva.
Type kjøretøy Enhet Laveste Høyeste
Krattknuser kr/t 800 1 500
Flishogger inntil 26 cm kr/t 900 1 600
Flishogger opptil 70 cm diameter kr/t 1 800 2 500
Flishogging kr/m³ 70 140
Kantklipping kr/t 900 1 300
Greinsaging, fire sagblad kr/t 1 000 1 500
Klipping med saks av virke fra 5-30 cm kr/t 850 1 500
Traktor m/ vinsj kr/t 700 1 200
Traktor m/ tømmertilhenger og kran kr/t 800 1 300
Mann m/ motorsag kr/t 400 750
Traktor m/ vedkløyver kr/t 500 800
Traktor m/ vedmaskin kr/t 850 1 250

Snørydding

Leiekjøringspriser, med traktor og fører eks. mva.
Type kjøretøy Enhet Laveste Høyeste
Snøfres, gårdsfres kr/t 800 1 250
Snøfres, større type kr/t 950 1 750
Bakmontert skjær kr/t 750 1 300
Spissplog kr/t 900 1 600
U-plog kr/t 800 1 600
Diagonalplog kr/t 900 1 600
Vikeplog kr/t 800 1600
Laster med skuff kr/t 750 1 250
Strøing m/valsespreder (eks. grus) kr/t 750 1 250
Strøing m/talerkenspreder (eks. grus) kr/t 1 050 1 500
Snøbrøyting, privat oppkjørsel kr/gang 200 650
Snøbrøyting, privat oppkjørsel m/ strøing kr/gang 300 750
Snøbrøyting plass (industri) kr/t 800 1 750
Snøbrøyting vei (boligfelt(gangfelt/vei) kr/t 800 1 750

Anlegg, transport

Type kjøretøy Enhet Laveste Høyeste
Gravemaskin under 8 tonn kr/t 650 1 000
Gravemaskin 8 til 12 tonn kr/t 700 1 200
Gravemaskin over 12 tonn kr/t 1 000 1 800
Hjullaster kr/t 900 1 800
Kompaktlaster kr/t 600 1 000
Grøftespyling kr/t 750 1 050
Dumperhenger under 15 tonn kr/t 900 1 300
Dumperhenger over 15 tonn kr/t 1 000 1 400
Tilhengertransport med traktor kr/t 800 1 300
Lasting og lossing kr/t 700 1 100
Kostemaskin kr/t 800 1 250
Planeringsskjær kr/t 800 1 300
Veiskrape kr/t 800 1 300

Diverse

Type arbeid Enhet Laveste Høyeste
Saueklipping kr/dyr 35 60
Klauvskjæring ku kr/ku 150 260
Oppmøte med rigging/klargjøring kr/t 400 1 250

Soloutleie (ren arbeidskraft eller maskinutleie)

Type kjøretøy Enhet Laveste Høyeste
Traktor
Minilaster, eks. diesel, inkl. forsikring kr/t 250 650
Minilaster, eks. diesel, inkl. forsikring kr/døgn 1 000 2 500
Traktor under 100 hk, eks. diesel, inkl. forsikring kr/t 300 750
Traktor 100-150 hk, eks. diesel, inkl. forsikring kr/t 350 800
Traktor 150-200 hk, eks. diesel, inkl. forsikring kr/t 450 850
Traktor over 200 hk, eks. diesel, inkl. forsikring kr/t 500 950
- Tillegg for laster kr/t 50 125
- Tillegg for smuss (veisalt etc.) kr/t 50 75
- Tillegg for presisjonsutstyr (autostyring) kr/t 50 75
Anlegg, transport:
Traktorhenger kr/døgn 1 250 3 750
Traktorhenger kr/t 375 750
Dumperhenger/maskintransport kr/døgn 2 250 3 750
Maskinhenger kr/døgn 1 250 3 750
Gravemaskin 1,5-8 tonn kr/døgn 1 250 4 375
Diverse:
Arbeid, person kr/t 300 650
Leie av lagerpass (maskin) kr/m2 50 400
Leie av gjødsellager kr/m³ 30 60
Rigging, oppmøte og administrasjon:
Vegtransport, flytting kr/t 400 1 300
Ventetid på kunde kr/m2 Timepris som oppdrag
Utfylling av plantevernjournal, GPS-kart etc. kr/t 500 850
Klargjøring av nitrogensensor kr/t 500 850
Fakturagebyr papirfaktura pr. stk. 0 50
Betalingsoppfordring/purregebyr pr. stk. 0 120