Snørydding

  Type kjøretøy   Enhet   Laveste   Høyeste
Bakmontert skjær kr per time 400 1100
Spissplog kr per time 550 1000
U-plog kr per time 750 1000
Snøfres kr per time 650 1000
Hydraulisk diagonalplog kr per time 500 1200
Hydraulisk vikeplog kr per time 500 1000
Laster med skuff kr per time 650 1100
Strøing: Valsespreder (eksl. grus) kr per time 500 1000
Strøing: Tallerkenspreder (eksl. grus) kr per time 500 1000
Snøbrøyting privat oppkjørsel kr per gang 850 1200
Snøbrøyting plass (industri) kr per time 200 800
Snøbrøyting vei (boligfelt/gangfelt/vei) kr per time 650 1500

Siste fra Norsk Landbruk

Tilbake til forsiden