Sprøyting

  Type kjøretøy   Enhet   Laveste   Høyeste
Traktorsprøyting kr per time 18 40
Fylling kr per time 1 000 1 000
Traktorsprøyting kr per dekar 5 75

Siste fra Norsk Landbruk

Tilbake til forsiden