Stråfôr- og grasarbeid

  Type kjøretøy   Enhet   Laveste   Høyeste
Slåmaskin, ca. 3 m slep kr per time 40 230
Slåmaskin, ca. 3 m slep kr per dekar 660 900
Slåmaskin, ca 3 m front kr per time 90 90
Slåmaskin, ca 3 m front kr per dekar 500 1500
Slåmaskin, trepunk kr per time 800 950
Slåmaskin, trepunk kr per dekar 600 1000
Slåmaskin butterfly, 9 m kr per time 0 0
Slåmaskin butterfly, 9 m kr per dekar 900 1900
Eksaktsnitter, slep kr per time 42 42
Eksaktsnitter, slep kr per dekar 950 1700
Finsnitter, selvgående kr per time 2200 2200
Lessevogn m/kutting kr per time 0 0
Lessevogn m/kutting kr per dekar 2300 3250
Samlerive kr per time 600 1300
Venderive kr per time 1000 2100
Firkantpresse, småballer kr per time 550 1600
Firkantpresse, småballer kr per balle 3 5
Firkantpresse, stor m/ gras kr per balle inkl. innpakn. 1000 1000
Firkantpresse, stor m/ halm kr per balle u. innpakn. 120 235
Rundballepresse uten kutting kr per time 80 120
Rundballepresse m/ kutteutstyr kr per time 950 950
Rundballepressing m/ pakker kr per time 800 960
Tillegg per balle for nett og 6-8 lag plast kr per balle 50 50
Rundballepressing kr per balle uten plast 1200 1600
Rundballepressing m/ pakker, 6 lag plast kr per balle med plast 60 168
- Tillegg per 2 lag plast over 6 lag kr per balle 75 200
- Tillegg tilsetting av ensileringsmiddel kr per balle 5 30
Pakking rundballer kr per balle 5 42
Pakking av firkantball kr per balle 0 0
Sammenkjøring/stabling av baller kr per ball 35 130
Sammenkjøring/stabling av baller kr per time 5 25
Pølsepakker kr per balle 8 90
Pølsepakker kr per time 0 0

Siste fra Norsk Landbruk

Tilbake til forsiden