Vedlikehold av kulturlandskap, skogsarbeid

  Type kjøretøy   Enhet   Laveste   Høyeste
Krattknuser kr per time 500 1100
Krattknuser kr per løpemeter 320 1400
Flishogging kr per time 50 850
Flishogger, inntil 26 cm kr per time 250 250
Flishogger, opptil 70 cm kr per time 580 1200
Kantklipping kr per time 320 1400
Kantklipping kr per løpemeter vei 3 3
Klipping med saks av virke fra 5-30 cm kr per time 0 0
Klipping og framkjøring av heltre til bioenergi kr per m³ ferdig prod. flis 650 880
Traktor m/ vinsj kr per time 250 650
Traktor m/ tømmervogn og kran kr per time 450 930
Mann m/ motorsag kr per time 375 450
Traktor m/ vedkløyver kr per time 600 990
Traktor m/ vedmaskin kr per time 450 900

Siste fra Norsk Landbruk

Tilbake til forsiden